Viziunea școlii

Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, oferă oportunitate fiecărei persoane să-și valorifice la maximum potențialul într-o societate deschisă spre valorile europene, prin promovarea unui învățământ bazat pe competențe și abilități, fundamentale pentru dezvoltarea personală și profesională. Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale!

Trăieşte cu noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!

 

Misiunea școlii

Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc este o instituţie de învăţământ ce dă sens dimensiunii europene, răspunzând necesităţii de dezvoltare personală, încadrare într-o societate bazată pe cunoaştere şi coeziune socială a individului, oferind oportunităţi egale de educaţie şi instruire accesibile în domeniul sanitar și liceal.

Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc asigură o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Prin activităţile derulate atât în cadrul orelor, cât şi în activităţile extracurriculare, răspundem cerinţelor elevilor şcolii noastre, cărora le asigurăm o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le abilitățile profesionale, spiritul întreprinzător, gândirea critică, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de comunicare şi adaptare la condiţiile sociale actuale.