CADRE DIDACTICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

1. ENEA VIOREL DIRECTOR GENERAL
2. CIULEI ELENA DESPINA DIRECTOR
3. SAHLEANU MIROZINA CONSILIER SCOLAR
4. BÎNDILĂ CRISTIAN PROFESOR
5. BODEA ALINA PROFESOR
6. BUBURUZAN DANA PROFESOR
7. CHIPERI BOGDAN PROFESOR
8. CORJIN CRISTINA PROFESOR - DOCTOR
9. COZMA MARIA MAISTRU INSTRUCTOR
10. DIACONIŢA GABRIEL PROFESOR
11. GAVRA ANA PROFESOR
12. HOREA MARIA PROFESOR
13. IONAȘCU IONELA PROFESOR - FARMACIST
14. LAZA ANCA NICOLETA PROFESOR - DOCTOR
15. MACOVEI MARIA MAISTRU INSTRUCTOR
16. MIHĂILESCU CĂTĂLIN PROFESOR
17. MOROȘAN MINODORA IOANA MAISTRU INSTRUCTOR
18. PETRIUC ILIE MAISTRU INSTRUCTOR
19. POENARU SILVIAN PROFESOR
20. SAVA CORNEL MAISTRU INSTRUCTOR
21. SIMIAN ANDA PROFESOR
22. SPOIALĂ ROZALIA MAISTRU INSTRUCTOR
23. SZILAGYI ELENA MAISTRU INSTRUCTOR
24. SZILAGYI GHEORGHE PROFESOR - DOCTOR
25. ŞPAC ILIE DORIN PROFESOR
26. ŞTIRBU LEONTE PROFESOR
27. TĂUTU MIHAELA-CĂTĂLINA PROFESOR - FARMACIST
28. TIMU GABRIELA PROFESOR
29. VAIDEȘ SIRIUS ALEXANDRU MAISTRU INSTRUCTOR
30. ZAHARIA JANA PROFESOR
31. ZBRANCA CRISTINA LUANA PROFESOR - DOCTOR


Asistent Medical Generalist

Durata cursurilor este de 3 ani, instruirea practică desfăşurându-se in spitalele din județul Suceava (Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc,Spitalul de Psihiatrie Spitalul Orășenesc Gura Humorului.), pe baza contractelor încheiate cu acestea la începutul fiecărui an şcolar, de către conducerea şcolii noastre. În spitale elevii sunt repartizaţi pe secţii şi sunt îndrumaţi de instructorii de practică ai şcolii, sub supravegherea şi îndrumarea asistentelor şefe din fiecare secţie.

Instruirea teoretică se desfăşoară în unitatea din strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, Iaşi, care dispune de săli de curs şi săli de demonstraţii, de laborator, bibliotecă dotată cu cărţi de specialitate, cabinet de informatică cu un numar de 25 de calculatoare conectate la Internet.

 Asistentul medical generalist este cel care:

  • Ofera ingrijiri medicale bolnavilor
  • Monitorizeaza aspectele ingrijirii medicale, inclusiv dieta si activitatea fizica (observarea bolnavilor, inregistrarea simptomelor, notarea si inregistrarea progreselor etc);
  • Administreaza tratamente si medicamente la indicatiile medicilor;
  • Pregateste bolnavii pentru examinare;
  • Dezvolta si coordoneaza planuri de ingrijire medicala, instruiesc bolnavii si infirmierii etc.

 Asistentul medical generalist lucreaza în:

  • Spitale
  • Policlinici
  • Dispensare locale
  • Cabinete medicale particulare
  • Cabinete medicale din cadrul institutiilor de invatamant, unitati de productie.

Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical generalist se vor parcurge 56 de module, conform curriculumului aprobat prin OMEdCT nr.2713 din 29.11.2007.

În anul I se parcurg următoarele module:

Modulul 1        Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor
Modulul 2        Comunicare profesională
Modulul 3        Anatomia şi fiziologia omului
Modulul 4        Virusologie, bacteriologie, parazitologie
Modulul 5        Biochimie
Modulul 6        Embriologie şi genetică
Modulul 7        Psihologie generală
Modulul 8        Sociologie, politici sociale şi de sănătate
Modulul 9        Biofizică şi imagistică medicală
Modulul 10      Mediu şi sănătate
Modulul 11      Educaţie pentru sănătate
Modulul 12      Farmacologie generală
Modulul 13      Bazele ştiinţei nursingului
Modulul 14      Fiinţa umană şi nursingul
Modulul 15      Semiologie medicală
Modulul 16      Tehnici de nursing şi investigaţii
Modulul 17      Protecţia şi securitatea în muncă
Modulul 18      Administrarea medicamentelor

Anul I de studiu are 42 de săptămâni , structurate în două semestre:

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic
I 15 săptămâni 6 săptămâni
II 15 săptămâni 6 săptămâni

În anul II de studiu se parcurg modulele 19-38, astfel:

Modulul 19      Comunicare în limba modernă
Modulul 20      Management şi legislaţie sanitară
Modulul 21      Epidemiologie şi sănătate publică
Modulul 22      Principii de bază ale cercetării
Modulul 23      Pneumologie şi nursing specific
Modulul 24      Cardiologie şi nursing în cardiologie
Modulul 25      Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie
Modulul 26      Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale
Modulul 27      Chirurgie generală şi nursing în chirurgie generală
Modulul 28      Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing specific
Modulul 29      ORL şi nursing ORL
Modulul 30      Oftalmologie şi nursing în oftalmologie
Modulul 31      Hematologie şi nursing în hematologie
Modulul 32      Ortopedie, traumatologie şi nursing specific
Modulul 33      Reumatologie şi nursing în reumatologie
Modulul 34      Dermato-venerologie şi nursing specific
Modulul 35      Boli infecto-contagioase şi nursing specific\
Modulul 36      Endocrinologie şi nursing în endocrinologie
Modulul 37      Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific
Modulul 38      Nutriţie şi dietetică.

Anul II de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre:

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni

 În anul III de studiu se parcurg modulele 39-56, astfel:

Modulul 39      Managementul proiectelor de sănătate
Modulul 40      Calitatea serviciilor de nursing
Modulul 41      Deontologie şi etică profesională
Modulul 42      Psihologie medicală
Modulul 43      Pedagogie
Modulul 44      Cercetare în nursing
Modulul 45      Ginecologie şi nursing în ginecologie
Modulul 46      Obstetrică şi nursing în obstetrică
Modulul 47      Puericultură, pediatrie şi nursing specific
Modulul 48      Neurologie şi nursing în neurologie
Modulul 49      Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
Modulul 50      Anestezie – terapie intensivă şi  nursing specific
Modulul 51      Conduita în urgenţe medico-chirurgicale
Modulul 52      Gerontologie, geriatrie şi  nursing specific
Modulul 53      Oncologie şi  nursing în oncologie
Modulul 54      Îngrijiri paliative
Modulul 55      Nursing comunitar
Modulul 56      Îngrijiri la domiciliu

Anul III de studiu are 42 de săptămâni, structurate în două semestre.

Semestrul Învăţământ teoretic şi tehnic Învăţământ clinic
I 12 săptămâni 9 săptămâni
II 12 săptămâni 9 săptămâni

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Centrul de studii ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina”  

AN SCOLAR 2013-2014

A.Filiera teoretica,Profil uman,Specializare:•  FILOLOGIE:1- clasa a IX-a- FR - 28 locuri

•  ŞTIINŢE SOCIALE: 1- clasa a IX-a- FR - 28 locuri, 1- clasa a X-a- FR - 28 locuri

B.Filiera tehnologică,Specializari:

•  Tehnician în turism:1 clasa a XI-a - FR - 28 locuri

•  Tehnician în administraţie: 3 clase a XII-a - FR - 84 locuri

•  Tehnician în activităţi economice: 2 clase a XIII-a - FR - 56 locuri

CURS DE ZI – 4 ani /CURS SERAL - 5 ani

CURS FRECVENŢĂ REDUSĂ – 5 ani

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE ZI CONDUCEREA ,,CENTRULUI DE STUDII” ASIGURĂ BURSE DE STUDIU, ŞI 10 LOCURI GRATUITE.           

 

NOTĂ:

La învăţământul liceal se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu, învăţământ profesional cu susţinerea examenelor de diferenţă.

Absolvenţilor de clasa a VIII-a anterior anului 1999 li se echivalează examenul de capacitate (teste naţionale).

Absolvenţii de clasa a VIII-a(1999-2008)vor prezenta Certificatul de capacitate(teste naţionale)

Absolvenţii de clasa a VIII-a 2008 vor fi admişi pe baza promovării tezelor cu subiect unic.

  Colaborarea cu:

-         INSTITUTO SUPERIORE STATALE ,,Piazza della Ressistenza” MONTEROTONDO – ROMA, ITALIA,

-         LAUREL HIGH SCHOOL GOLDEN TORNADOES MISSISSIPI(S.U.A)


 Prin activităţi comune în România şi respectiv Italia, SUA are la bază formarea profesională a elevilor în domeniul învăţământului, precum şi perfecţionarea metodelor de predare ale cadrelor didactice.