MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala, prin activitatea pe care o desfăşoară, îşi propune realizarea unui proces educaţional al tinerilor şi al adulţilor care să le ofere şanse egale de dezvoltare profesională pentru a descoperi propria personalitate şi a se putea integra cu uşurinţă pe piaţa muncii.

Procesul educaţional permite formarea tinerilor responsabili, capabili să-şi decidă propria carieră şi să se ancoreze în realitatea economico – socială înconjurătoare.

Şcoala cultivă aspiraţiile şi aptitudinile elevilor, asigurându-le un standard de educaţie compatibil cu cel european .

“Suntem o şcoală deschisă, pentru comunitate! Pregătim viitori absolvenţi pentru integrarea într-o societate în schimbare.”


VIZIUNEA ȘCOLII

 Şcoala îşi propune găsirea unor soluţii adecvate pentru elevi, astfel încât prin pregătirea lor să-şi descopere propria personalitate şi să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii.

Absolvenţii vor fi autonomi, capabili să-şi decidă propria carieră, să se ancoreze în realitatea înconjurătoare şi să-şi construiască propriul viitor bazat pe valori individuale, universal valabile.

Prin activităţile  desfăşurate, şcoala dezvoltă la elevii săi  capacitatea de analiză, capacitatea decizională, adaptarea rapidă la schimbările mediului, asigurându-le şanse reale de dezvoltare a personalităţii şi integrare competentă şi activă în viaţa social – economică la nivelul comunităţii şi la nivel european.