Instituția noastră poartă numele marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, care a cârmuit cu înțelepciune țara și oamenii acestor frumoase meleaguri.

Centrul de Studii "Ștefan cel Mare și Sfânt - Bucovina"
Câmpulung  Moldovenesc s-a înființat în anul 1998, printr-o inițiativă privată.

În cei 19 ani de activitate, Centrul de Studii „Ştefan cel Mare și Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, s-a impus ca o şcoală reprezentativă pentru comunitatea educaţională câmpulungeană, fiind una din cele mai puternice şcoli postliceale sanitare din zonă. Școala noastră a fost prima școală sanitară privată acreditată din județul  Suceava, care a dat societații pâna in prezent aproximativ 1000 de asistenti medicali, care lucrează in spitalele românesti, servicii de urgență, sau centre de îngrijiri din țările UE.

Activitatea Centrului de Studii se desfășoară în baza legislației în vigoare privind învațământul preuniversitar și organizațiile non - profit, Codul Muncii, Regulamentul de Organizare și Functionare a unităților de Învățămant Preuniversitar,a hotărârilor și ordonantelor emise de Guvern,a actelor normative ce decurg din continutul acestora, a ordinelor, precizărilor și instrucțiunilor elaborate de MEN.

Principalele facilităţi oferite elevilor sunt: clădire școala modernizată situată în centrul orașului, săli de  nursing dotate corespunzător, laboratoare  de farmacie şi de informatică, cabinet de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, bibliotecă dotată cu publicaţii de specialitate.

Centrul de Studii ,, Ştefan cel Mare și Sfânt – Bucovina Câmpulung Moldovenesc, se adresează tuturor absolvenţilor de liceu, cu sau fără examen de bacalaureat, indiferent de vârstă, absolvenţilor de facultate, personalului angajat,  şomerilor şi tuturor celor care doresc să se specializeze într-o meserie nouă foarte căutată pe piața muncii din Romania și UE.  Unitatea de învăţământ a obţinut  de-a lungul anilor rezultate deosebite în pregătirea profesională a elevilor prin deschidere şi flexibilitate, pragmatism şi inovaţie. S-a pus accentul pe găsirea unui echilibru creativ între calitatea actului educativ desfăşurat în școală şi exigenţele impuse  de legislaţia actuală pentru calificările pe care  le pregătim.

Obiectivul principal al şcolii este desfăşurarea unui program educaţional care să creeze specialişti capabili să răspundă mobilităţii continue de pe piaţa muncii din România şi să se integreze uşor în structurile profeșionale din celelalte ţări ale UE.

Centrul de Studii ”Ştefan cel Mare și Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, a avut o evoluţie dinamică, ascendentă atât în ceea ce priveşte profilele şi specializările, cât şi în ceea ce priveşte efectivele şcolare. Astfel  functioneaza cu urmatoarele specializari:

 1. A) Școală Postliceală:

- calificarea: asistent medical generalist, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică,  acreditată prin Ordinul Ministerului Educației Cercetării și Inovării Nr. 4758 din 20.08.2009.

- calificările: asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, autorizate prin  Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Nr.5331 din 07.09.2011.

B ) Liceu:

- filiera teoretică, profil umanist, specializările: științe sociale și filologie autorizate prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Nr. 4931 din 31.07.2012;

Important este faptul că există posibilitatea finalizarii studiilor liceale pentru persoanele care din diverse motive au abandonat școala, urmând cursuri la învațămantul „frecvență redusă”. Dupa cum se poate vedea școala noastră se adresează diferitelor categorii de persoane care au la îndemana parcurgerea unor programe școlare, liceale sau postliceale care sa le permita integrarea cu usurința pe piața muncii internă sau europeană.

Școala noastră se implică permanent în activitațile comunitații, inițiază activitați la nivelul acesteia și este solicitată să participe la acțiuni comune cu alte instituții ale statului. Cele mai reprezentative astfel de activitați sunt:

 - instalarea unui cort de prim ajutor pe Platoul central al municipiului Câmpulung  Moldovenesc, în vederea asigurării serviciilor de prim ajutor pe perioada verii;

- proiectul ”Și tu poți salva o viață”, în parteneriat cu Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, Serviciul Smurd și Serviciul de  Ambulanță Județean , prin care s-au prezentat tehnici de prim ajutor acordate persoanelor aflate in dificultate;

- acțiunea ”Fii pregătit să salvezi o viață!” desfășurată la stadionul Areni – Suceava, context in care elevii  au  participat  la  ateliere de instruire a populației în acordarea primului ajutor medical;

-  acțiuni de prim ajutor și stil de viață sanatos desfașurate în școli gimnaziale  și licee, etc

Elevii şcolii postliceale au participat la desfăşurarea  unor proiecte europene ca:

 • Proiectul “Leonardo da Vinci ” prin care 24 de elevi au beneficiat de un stagiu de practică de o lună în Spania.
 • Proiectul ”Comenius” intitulat – Diferenţele ne apropie, context în care s-au realizat mobilităţi de elevi şi cadre didactice, într-un parteneriat cu ţările :România, Turcia, Polonia, Franţa, Anglia şi Bulgaria.

          Ca instituţie de învăţământ  şi în strânsă relaţionare cu reprezentanţii arealului din care provin elevii,  școala are în vedere următoarele aspecte:

 • asigurarea aplicării strategiei naţionale de formare profeșională pe domeniul sanitar;
 • colaborări optime cu unităţile sanitare din zonă;
 • colaborări şi parteneriate eficiente cu instituţii, ONG-uri, societatea civilă ca beneficiară a educaţiei;
 • așigurarea calităţii în învăţământ cu respectarea SPP-urilor;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu alţi furnizori de educaţie din ţară şi străinătate
 • activităţi  educaţionale desfăşurate în cadrul Consorţiului nou înfiinţat, al Centrelor de Studii Ştefan cel Mare şi  Sfânt  şi al Centrelor Europene.

   

  Stimați colegi, stimați părinți, dragi elevi,

  Iată că am ajuns împreună la încheierea parcursului vostru de pregătire profesională. Țin, în primul rând, să vă felicit pentru acest lucru. Acum doi ani, când m-am mutat în această zonă minunată, nu m-aș fi gândit că voi fi profesor, darămite diriginte. Dar, acum sunt bucuroasă că s-a întâmplat așa. În acest timp pe care l-am petrecut împreună, am avut și momente bune, de care ne-am bucurat laolaltă, dar și momente mai puțin bune, cărora le-am făcut față cu succes, prin colaborare. Foarte important este că am ajuns să ne cunoaștem, mi-ați dovedit că sunteți niște persoane bune și vă apreciez pentru asta.

  Sper că ați venit cu plăcere la cursuri, dar, mai presus de asta, ați dobândit cunoștințe pe care le veți folosi pe viitor. Sfatul meu este să nu vă limitați numai la acestea, deoarece ele formează o bază, un punct de plecare. Se vorbește astăzi despre învățarea pe parcursul întregii vieți, care pentru acest domeniu, este o condiție fără de care nu se poate (sau, cum spune dictonul latin, sine qua non). Veți avea în orice zi ceva de învățat, trebuie doar să fiți deschiși și înclinați spre acest lucru.

  Lucrul cel important pe care vreau să vi-l transmit este că profesia pe care v-ați ales-o nu se rezumă la comerț, la target-uri, ci este mult mai mult decât atât. Veți avea satisfacție profesională atunci când veți reuși să îi ajutați pe pacienții voștri, ei să plece din farmacie nu numai cu medicamentele, dar și cu speranță, și cu o stare de bine. A lucra în acest domeniu presupune formarea de relații, cunoașterea pacienților și a problemelor lor, cam în același mod cum ar face-o un preot, doar că acesta oferă vindecare sufletească, pe când noi ne ocupăm mai mult de cea trupească.

  Uneori, aspectul comercial vă va fi impus din exterior. Aceasta este societatea în care trăim. Dar voi, străduiți-vă să vă exercitați profesia cu demnitate și prețuiți viața și sănătatea fiecărui pacient, contribuind astfel la bunăstarea întregii societăți.

  Vreau să îi felicit și pe părinții care sunt astăzi alături de copiii lor, sau au fost de-a lungul timpului, al căror sprijin a contribuit la dezvoltarea acestora. Vă îndemn să îi sprijiniți în continuare, deoarece, chiar dacă acum sunt adulți în toată regula, rămân în continuare copiii dumneavoastră, și să fiți mândri de ei.

  Doresc să le mulțumesc doamnelor director, colegilor profesori, doamnelor secretare pentru solicitudine, pentru răbdarea și pentru dăruirea de care au dat dovadă.

  Vă urez succes pe mai departe, să fiți împliniți pe toate planurile!     
  Această profesie este extraordinară, bucurați-vă de ea!

  Farm. IONAȘCU IONELA-IULIANA
  16 iunie 2017