CINE SUNTEM?

Centrul de Studii ,,Ştefan cel Mare Şi Sfânt-Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc este rezultatul unei iniţiative private înregistrată în baza Sentinţei Civile la Tribunalul Suceava cu nr.137 din 27 apr. 2000 şi Avizului favorabil MECnr. 26113 din 03.02.2000.

Conform legii nr.21/1924, asigură tuturor persoanelor ce doresc a se pregăti la un nivel preuniversitar

  • un cadru instituţional adecvat;
  • experienţă în domeniul şcolarizării;
  • responsabilitate deontologică.

PARTENERIATE EXTERNE:

  • INSTITUTO SUPERIORE STATALE,,Piazza della Ressistenza” MONTEROTONDO – ROMA, ITALIA
  • LAUREL HIGH SCHOOL GOLDEN TORNADOES MISSISSIPI (S.U.A)

ÎNCOTRO MERGEM?

Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt-Bucovina” Câmpulung Moldovenesc este un avanpost al reformei sistemului de învăţământ din România, este o alternativă legală, avizată, recunoscută şi încurajată de M.E.C. şi A.R.A.C.I.P..