CINE SUNTEM?

Centrul de Studii ,,Ştefan cel Mare Şi Sfânt-Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc este rezultatul unei iniţiative private înregistrată în baza Sentinţei Civile la Tribunalul Suceava cu nr.137 din 27 apr. 2000 şi Avizului favorabil MECnr. 26113 din 03.02.2000.

Conform legii nr.21/1924, asigură tuturor persoanelor ce doresc a se pregăti la un nivel preuniversitar

 • un cadru instituţional adecvat;
 • experienţă în domeniul şcolarizării;
 • responsabilitate deontologică.

PARTENERIATE EXTERNE:

 • INSTITUTO SUPERIORE STATALE,,Piazza della Ressistenza” MONTEROTONDO – ROMA, ITALIA
 • LAUREL HIGH SCHOOL GOLDEN TORNADOES MISSISSIPI (S.U.A)

ÎNCOTRO MERGEM?

Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt-Bucovina” Câmpulung Moldovenesc este un avanpost al reformei sistemului de învăţământ din România, este o alternativă legală, avizată, recunoscută şi încurajată de M.E.C. şi A.R.A.C.I.P..


CONDUCEREA ESTE ASIGURATĂ DE:

 • Prof. Dr. Viorel Enea –presedinte fondator, director general al Fundației Centrul de Studii  “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc
 • Consilier juridic Alina Corina Enea Amuntencei – președinte executiv al Centrului de Studii “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc
 • Prof. Dr. Ciulei Elena Despina – vicepreşedinte – director al  Centrului  de Studii “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc
 • Ciulei Silviu Petrică - director executiv al Centrului de Studii             “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc
 • Sahleanu Mirozina – consilier scolar al Centrului de Studii “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc
 • Marius Gabriel Enea Amuntencei - director de patrimoniu al Centrului de Studii “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc
 • Enea Marianaconsilier financiar al Centrului de Studii “ Stefan cel Mare şi Sfănt - Bucovina” Suceava, filiala Campulung Moldovenesc

ADMITERE AN ȘCOLAR 2021 - 2022 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CENTRUL DE STUDII
”ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA”

ORGANIZEAZĂ

ÎNSCRIERI PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU

CU SAU FARĂ

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT,
ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.

 

ÎNSCRIERILE SE FAC LA  SEDIUL ȘCOLII DIN  CALEA BUCOVINEI,
NR. 33,  CÂMPULUNG MOLDOVENESC JUD. SUCEAVA

ADMITERE
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Centrul de Studii “Ștefan cel Mare și Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, organizează înscrieri pentru absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Înscrierile se fac la sediul școlii din str. Calea Bucovinei , nr. 33 Câmpulung Moldovenesc.

 • Perioada de înscriere: 01.05.2020 - 01.09.2020
 • Înscrierea: Persoanele interesate vor prezenta, la sediul Centrul de Studii “Ștefan cel Mare și Sfânt – Bucovina” Câmpulung Moldovenesc un dosar care va contine:
 • Diploma de studii (în copie si original);
 • Foaie matricola (în copie si original);
 • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (în copie);
 • Certificat de nastere (în copie);
 • Certificat de casatorie (în copie, pentru doamne);
 • Adeverinta medicala (de la medicul de familie);
 • Contract tip (se vor completa la secretariatul școlii);
 • Doua fotografii tip diplomă.
 • ADMITEREA
  Modalitatea de admitere : concurs de dosare.
 • Taxa de înscriere: 100 lei.